dr Agnieszka Widera Wysoczańska
Psycholog, psychoterapeuta, superwizor

O mnie

Agnieszka Widera

Nazywam się Agnieszka Widera Wysoczańska, jestem doktorem psychologii, adiunktem w Zakładzie Psychologii Klinicznej Instytutu Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego oraz wykładowcą w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej we Wrocławiu.

Posiadam europejski certyfikat psychoterapeuty wydany przez European Association of Psychotherapy, jestem też specjalistą w zakresie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie certyfikowanym przez PARPA; specjalistą w zakresie Terapii Stresu Pourazowego PTT; Trenerem Treningu Grupowego PTP; superwizorem PTT. Otrzymałam tytuł konsultanta w zakresie pomocy dzieciom z rodzin dysfunkcyjnych PTP.

Jestem licencjonowanym praktykiem stosowania języka w procesie zmian i hipnozy konwersacyjnej, Mistrzem praktykiem oraz Trenerem NLP w zakresie psychoterapii certyfikowanym przez The NLP Connection a Partner of The Society of Neuro-Linguistic Programming (USA), Praktykiem w strategiach i sztuce modelowania nowych zachowań certyfikowanym przez The NLP Connection oraz Improvement General (USA).

Publikacje

Redakcja merytoryczna książki:

Przygoda z komunikacją. Bateson, Perls, Satir, Erickson. Początki NLP. (2000). Wolfgan Walker, Sopot: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Wybrane publikacje:
Książki recenzowane:
 • Widera – Wysoczańska A., Kuczyńska, A. (red.). (2011). Zrozumienie interpersonalnej traumy. Mechanizmy. (w druku).
 • Widera – Wysoczańska A. (red.). (2012). Zrozumienie interpersonalnej traumy. Interwencja, wsparcie, terapia. (w przygotowaniu).
 • Widera – Wysoczańska A., Kuczyńska, A. (red.). (2010). Interpersonal trauma and its consequences in adulthood. Cambridge Scholar Pub.
 • Widera – Wysoczańska A. (2010). Mechanizmy Przemocy w rodzinie. Z pokolenia na pokolenie. Warszawa: Dyfin.
 • Widera – Wysoczańska A. (2000). Rozmowy o przemijaniu. Psychologiczne badania hermeneutyczne o doświadczeniu człowieka. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego
Rozdziały w książkach:
 • Widera-Wysoczańska, A. (2010). Interpersonal Trauma as Chronic and Complex. In Widera – Wysoczańska A., Kuczyńska, A. (red.). Interpersonal trauma and its consequences in adulthood. Cambridge Scholar Pub.str. 15-35.
 • Widera-Wysoczańska, A. (2010). Parent-child Attachment and Partner Relationships Formed by Persons after Childhood Trauma. In Widera – Wysoczańska A., Kuczyńska, A. (red.). Interpersonal trauma and its consequences in adulthood. Cambridge Scholar Pub.str. 59 – 85.
 • Widera-Wysoczańska, A. (2010). Multifaceted Integrative Therapy following Chronic Childhood Trauma. In Widera – Wysoczańska A., Kuczyńska, A. (red.). Interpersonal trauma and its consequences in adulthood. Cambridge Scholar Pub.str. 183-215.
 • Widera-Wysoczańska, A. (2007). Building healthy relationships: Integrated psychotherapy for persons after chronic childhood trauma. W: Therapists’ Affective Responses (red. Rudolf Gregurek). Dubrownik, 197-236.
 • Widera – Wysoczańska, A. (2006). Reakcje matek na ujawnienie przemocy seksualnej i postępowanie psychologiczne. W: Człowiek wobec masowych zjawisk społecznych (red. Klebaniuk, J.). Wrocław: ATVT, s. 393-409.
 • Widera – Wysoczańska, A. (2006). The motherhood of women who were molested in childhood. W: Psychopatologies of Modern Society. (red.: Mesjasz, J., Czapiga, A.). Łódź: WWSHE, s. 67-85.
 • Widera – Wysoczańska, A. (2006). Health Problems of Women Victims of Complex, Chronic Childhood Trauma. In: Kuczyńska, A. Understanding Sex and Gender . Wrocław: ATUT, s. 303-321.
 • Widera – Wysoczańska, A. (2003). Postępowanie psychologiczne z dzieckiem wykorzystanym seksualnie. W: Czapiga, A. (red.). Psychospołeczne problemy rozwoju dziecka. Aspekty diagnostyczne i terapeutyczne. Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.
 • Widera – Wysoczańska, A. (2003). Pijany dom, czyli co się dzieje z dzieckiem alkoholika. W: Gdzie się podziało moje dzieciństwo. O dorosłych dzieciach alkoholików. Kielce: Charaktery Biblioteka.
 • Widera – Wysoczańska, A. (2002). Wykorzystanie metody jakościowej w badaniach psychologa klinicznego. W: Straś-Romanowska, M. (red.). Szkice psychologiczne. Doniesienia z badań. Aplikacje. Refleksje. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.
 • Widera – Wysoczańska, A. (2001). Zdrowotne konsekwencje chronicznego urazu doznanego w dzieciństwie, W: Dolińska – Zygmunt,G.(red.). Podstawy Psychologii Zdrowia. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.
 • Widera – Wysoczańska, A. (2001). Psychologiczne aspekty rozmowy lekarza z pacjentem umierającym i jego rodzina, W: Dolińska – Zygmunt,G.(red.). Podstawy Psychologii Zdrowia. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.
 • Widera-Wysoczańska, A. (1999). Proces zdrowienia osób, które doznały urazu w dzieciństwie. W: Gapik L. (red.). Postępy Psychoterapii. Wybrane zagadnienia teoretyczne, Tom II. S. 102-113. Poznań. Wydawnictwo Uniwersyteckie.
 • Widera-Wysoczańska, A. (1997). Doświadczenie śmierci w codziennym życiu kobiet: Psychologiczne badania jakościowe. W: Kolbuszewski, J. (red). Problemy Współczesnej Tanatologii. Wrocław: Wrocławskie Towarzystwo Naukowe.
 • Widera – Wysoczańska, A. (1996). Psychologiczne aspekty spotkania lekarza i chorego ze śmiercią, W: Dolińska – Zygmunt,G.(red.). Elementy Psychologii Zdrowia. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.
Artykuły w czasopismach
 • Widera – Wysoczańska, A. (2006). Incest risk factors in the family: A Qualitative Study. Polish Journal of Applied Psychology. Vol.4, N.1, s. 7 – 29.
 • Widera – Wysoczańska, A. (2005). Zaburzone rodzicielstwo jako konsekwencja kazirodztwa doznanego w dzieciństwie. Przegląd Psychologiczny, 48, 3, 303 – 322.
 • Widera-Wysoczańska, A. (1999). Everyday Awareness of Death, Journal of Humanistic Psychology, Vol.39, No.3, 73-95. London: SAGE Publ.
 • Widera – Wysoczańska, A. (1998). Fenomenologiczna propozycja modelu terapii dla pacjentów szpitali psychiatrycznych. Podstawy teoretyczne, Prace Psychologiczne, Zrozumieć zachowanie człowieka w zdrowiu i chorobie, XLVIII, 77-85. (współautor, Kuczyńska, A).
 • Widera – Wysoczańska, A. (1998). Krótkoterminowa fenomenologiczna terapia pacjentów szpitala psychiatrycznego – ocena zmian, Prace Psychologiczne, Zrozumieć zachowanie człowieka w zdrowiu i chorobie, XLVIII, 85-95. (współautor: Kuczyńska, A.)
 • Widera – Wysoczańska, A. (1997). Dialog jako metoda badania doświadczeń człowieka. Czasopismo Psychologiczne, 3, s. 99 – 111.
 • Widera-Wysoczańska A. (1996). Experiencing death by adults: A clinical investigation conducted following qualitative (hermeneutical) methodology. International Journal of Psychology, Vol.31,3-4, 213.
 • Widera – Wysoczańska, A. (1995). Świat dziecięcych doświadczeń związanych ze śmiercią. Nowiny Psychologiczne, 2, s. 93 – 105.
 • Widera – Wysoczańska, A. (1995). Hermeneutyczne pytania o ludzkie doświadczenie. Przegląd Psychologiczny, 1 – 2, s. 341 – 355.
 • Widera – Wysoczańska A. (1995). Czy istnieją kryteria czy też nie? O uprawomocnieniu psychologicznych badań hermeneutycznych. Przegląd Psychologiczny, 3 – 4, s. 103 – 117.
 • Widera – Wysoczańska A. (1994). Ku psychologicznemu opisowi życia człowieka, Prace Psychologiczne, No. 1687, Wrocław, s.198 – 206 (współautor: Bartosz B).
 • Widera-Wysoczańska, A. (1994). Grupy rozwoju efektywnego działania. W: Stanisław Witkowski (red.). Psychologiczne wyznaczniki sukcesu w zarządzaniu. Prace Psychologiczne XXXVI. Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław, s. 247 – 253 (współautorka: Kuczyńska Alicja).
 • Widera – Wysoczańska A., (1992). Rola zjawiska śmierci w poszukiwaniu wartości życiowych, Prace Psychologiczne Uniwersytetu Wrocławskiego, No.1292, s. 9 – 21.
 • Widera – Wysoczańska, A. (1990). Refleksje o problemach ludzi nieuleczalnie chorych. Zdrowie Psychiczne, 3, s.134 – 147.
 • Widera – Wysoczańska A. (1990). Spojrzenie dziecka na zagadnienia umierania i śmierci, Przegląd Psychologiczny, 3, s. 587 – 595.
 • Widera – Wysoczańska A. (1988). Problemy śmierci w poglądach młodych ludzi, Zdrowie Psychiczne, 3 – 4, s. 157 – 169.
 • Widera – Wysoczańska A. (1988). Psychologiczny wymiar umierania i śmierci, Przegląd Psychologiczny, 4, s.1044 – 1056.
Książki i artykuły w przygotowaniu:
 • Widera-Wysoczańska, A. Uraz interpersonalny doznany w dzieciństwie a terapia integracyjna.
 • Widera-Wysoczańska, A. Czynniki ryzyka przemocy seksualnej w rodzinie.
 • Widera-Wysoczańska, A. Diagnoza dziecka wykorzystywanego seksualnie.
 • Widera – Wysoczańska, A.; Dyjakon, D. The influence of the therapy of parents on psychological problems in children.
Publikacje popularno naukowe:
 • Widera – Wysoczańska A. (2008). Matki, które nie ochraniają, Charaktery. Magazyn psychologiczny, 11, s.39.
 • Widera – Wysoczańska A. (2008) Zobacz tu jestem … czyli dysocjacyjne zaburzenia więzi. Psychologia w szkole, nr.4.
 • Widera – Wysoczańska A. (2008). Zobacz, co on mi zrobił, Style i Charaktery, 3/2008
 • Widera – Wysoczańska A. (2008). Czas nie ten sam dla wszystkich, Style i charaktery, 1/2008
 • Widera-Wysoczańska, A. (2008). Usłysz mnie mamo. Charaktery.
 • Widera-Wysoczańska, A. (2007). Integracyjna psychoterapia. Przegląd Terapeutyczny, 2, 1-15.
 • Widera-Wysoczańska, A. (2007). Docenić rolę ojca. Świat Problemów, Nr.1 (168), s. 21-25.
 • Widera – Wysoczańska, A. (2006). Uraz chroniczny I rodzina. Terapia uzależnienia i współuzależnienia. 6, 34 – 37.
 • Widera – Wysoczańska, A. (2004). Twój uczeń – ofiara seksualnej przemocy. Psychologia w szkole. 2, s. 65-75.
 • Widera – Wysoczańska, A. (2004). Bezpieczna prywatność dziecka. Psychologia w szkole. 2, s. 77-86.
 • Widera-Wysoczańska, A. (2002). O matkach, które krzywdzą, Charaktery, 8, s. 24 – 25.
 • Widera-Wysoczańska, A. (2003). Wiedzieć, aby pomagać. Charakterystyki, Charaktery, 5, s. 27.
 • Widera-Wysoczańska, A. (2003). Gwałt to nie flirt. Charakterystyki, Charaktery, 3, s. 30.
 • Widera-Wysoczańska, A. (2002). Ciało pamięta, Charaktery, 6, s. 31 – 32.
 • Widera-Wysoczańska, A. (2001). Gdzie się podziało moje dzieciństwo. Dorosłe Dzieci Alkoholików. Charaktery,3, s.34–36.
 • Widera-Wysoczańska, A. (2001). Czas nie ten sam dla wszystkich, Charaktery,10, s.12–17.
 • Widera-Wysoczańska, A. (2001). Gdy minie pierwszy szok. O terapii dziecka wykorzystywanego seksualnie. Cz. I. Terapia Uzależnienia i Współuzależnienia. 4, 17 – 19.
 • Widera-Wysoczańska, A. (2001). Gdy minie pierwszy szok. O terapii dzieka wykorzystywanego seksualnie. Cz. II. Terapia Uzależnienia i Współuzależnienia. 5, 18 – 20.
 • Widera-Wysoczańska (2000). Okrutny mistrz manipulacji, Świat Problemów, 1, s. 26 – 31.
 • Widera-Wysoczańska (1999). Niektóre pułapki z przeszłości w zdrowieniu DDA, Terapia, Uzależnienia i Współuzależnienia, 4 (7), s 35 – 39.
 • Widera-Wysoczańska (1999). Zawsze się możesz zmienić, Charaktery, 8 (31), s. 26 – 27.
 • Widera – Wysoczańska, A. (1997). Nikomu nie powiedziałam – raport z badań własnych nad przemocą seksualną wobec kobiet, 9, 22-24.
 • Widera-Wysoczańska, A. (1998). Ten straszny bliski – dynamika przemocy seksualnej w rodzinie, Charaktery, 3(14).
 • Widera-Wysoczańska, A. (1998). To nie moja wina – bardzo wielka wina – proces terapii osób po doznanej przemocy seksualnej w dzieciństwie, Charaktery, 7(18).
 • Widera-Wysoczańska A. (1996). Złe uczynki rzetelnie przemyślane, Charaktery, O (współautor: Dyjakon, D.)

Funkcje

 • Recenzent prac nadsyłanych na The International Society for Traumatic Stress Studies (ISTSS), Public Health Perspectives, San Antonio USA, 2000
 • Recenzent prac nadsyłanych na The International Society for Traumatic Stress Studies (ISTSS), Reaching Underserved Trauma Survivors, New Orleans, USA, 2001
 • Członek Komitetu Naukowego i Organizacyjnego I Międzynarodowej Konferencji „Zrozumienie Interpersonalnej Traumy”, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław, 2009
 • Przewodnicząca sympozjum: Life – span consequences in relationship after complex childhood trauma track, odbzwajacego si w ramach 10th European Conference on Traumatic Stress. Truth and Trust after Trauma. Croatia – Opatia, June 5- 9, 2007.
 • Chairperson of the thematic session (przewodnicząca sesji): „Women and Health”, w ramach the Regional Congress of Psychology for Professionals in the Americas. Interfacing the Science and Practice of Psychology, Mexico City, 318. Mexico – Mexico City, 1998
 • Chairperson of the session (przewodnicząca sesji): „On death and Dying”, w ramach
  Rome, International Society of Applied Psychology, IV European Congress of Psychology, 1999
 • Patronat Naukowy nad sympozjum “Niektóre konsekwencje dysfunkcji w rodzinie. Rozpoznanie i pomoc”, Wrocław, 1998, organizator Forum Med.
 • Patronat Naukowy nad konferencją „Pomoc psychologiczna dzieciom wykorzystanym seksualnie”, Stargard Szczeciński, 2003
 • Przewodnicząca sympozjum z Michaelem Yapko (USA), „Wzorce depresji”, Instytut Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego, 2002.
 • Powołana do Rady Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 2006 – 2009.
 • Członek założyciel naukowego Polskiego Towarzystwa Terapeutycznego (Towarzystwo o charakterze naukowym), Poznań, 2005.
 • Założyciel i Przewodnicząca Sekcji Naukowej Terapii Osób z Zespołem Stresu Pourazowego Polskiego Towarzystwa Terapeutycznego, Poznań, 2005-2009.
 • Sekcja nadaje certyfikaty specjalisty w zakresie Terapii Stresu Pourazowego PTT
 • Przewodnicząca Sekcji Naukowej Terapii Osób z Zespołem Stresu Pourazowego Polskiego Towarzystwa Terapeutycznego, Poznań, 2009.
 • Przewodnicząca Sądu Koleżeńskiego Polskiego Towarzystwa Terapeutycznego, 2005 – 2009.
 • Członek Naukowej Komisji do Spraw Certyfikatów Polskiego Towarzystwa Terapeutycznego, Poznań, 2006
 • Członek The American Academy of Experts in Traumatic Stress (tylko dla osób rekomendowanych), New York, 2006
 • Członek The European Psychotherapy Universities (EPU), Kolonia (Niemcy), 2007
 • Członek International Society of Traumatic Stress Study (ISTSS), od 1996
 • Członek European Society of Trauma and Dissociation, (ESTD) od 2007 – 2009

Konferencje

Wykłady i wystąpienia na zaproszenie:

 

Wykłady na zaproszenie zagranicą (czas trwania wykładów 45 min.):

 • Widera – Wysoczańska, A. (2001). Intergenerational transmission of risk factors of the sexual abuse in a family and psychotherapy. Reaching Undeserved Trauma Survivors through Community – Based Programs. Abstract and oral presentation at the International Society of Traumatic Stress Study. New Orleans, 73.
  Wystąpienie na zaproszenie prof. Portney.
 • Widera-Wysoczańska, A. (2000). Intergenerational transmission of the paternal attitudes in an incest family: A qualitative study. Abstract for the Third World Conference for the International Society for Traumatic Stress Studies, The Long-Term Outcomes of Trauma in Individuals and Society. Australia – Melbourne.
  Zaproszenie prof. G. Roberts – z powodu braku środków finansowych nie pojechałam.

Wykłady na zaproszenie w kraju (czas trwania wykładów od 45 min. do 90min.):

 • Widera – Wysoczańska, A. (2016). Mechanizmy przemocy w Rodzinie i jej zapobieganie. Konferencja „Kryzys droga do zmiany. Dziecko doświadczające przemocy w Rodzinie. Profilaktyka i pomoc jako zadania Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego. Organizator Miejski Zespół Interdyscyplinarny. Zabrze, 16.11.2016. Honorowy patronat nad Konferencją  objął Prezydent Miasta Zabrze.
 • Widera – Wysoczańska, A. (2016). Przemoc ukryta. Jak ją rozpoznać, jak jej zapobiegać? IX Forum Porozumienia w Szkole, zorganizowane zostało przez Wydział Edukacji Urzędu Miejskiego w Grudziądzu, Komendę Miejską Policji w Grudziądzu oraz Ośrodek Doskonalenia i Doradztwa Zawodowego Nauczycieli w Grudziądzu. Honorowy patronat nad Forum objął Prezydent Miasta Grudziądza Pan Robert Malinowski. Grudziądz, 25 X 2016
 • Widera – Wysoczańska, A. (2016). Czynniki wpływające na zdrowienie w trakcie terapii osób dorosłych , które doznały interpersonalnej traumy Konferencja Jubileuszowa 25 lat Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Krakowie. Kraków, Urząd Miasta Krakowa, 16 – 17.06.2016.
 • Widera – Wysoczańska, A. (2016). Matki z rodzin kazirodczych. Konferencja PARPA. Kraków. 20 – 22.06.2016
 • Widera – Wysoczańska, A. (2016). Psychoterapia osób dorosłych po traumie interpersonalnej doznanej w dzieciństwie. (zaproszona jako gość specjalny). Ogólnopolska Konferencja Naukowa Czas Psychoterapii. Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Kraków. 21-22 maj 2016.
 • Widera-Wysoczańska, A. (2015). Mechanizmy przemocy seksualnej w ramach panelu naukowego Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Wczesna interwencja w sytuacjach posttraumatycznych”. Instytut Psychologii Uniwersytet Śląski. 4.III, Katowice.
 • Widera-Wysoczańska, A. (2014). Rozpoznawanie przemocy w rodzinie i środowisku. Urząd Wojewódzki, 3 XII, Wroclaw.
 • Widera-Wysoczańska, A. (2014). … Instytut Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego. 6 VI, Wrocław.
 • Widera-Wysoczańska, A. (2014). Procedury diagnozy i wsparcia dziecka wykorzystywanego seksualnie i jego rodziny. IPZ PTP, Fundacja ETOH, 5. XI, Warszawa.
 • Widera-Wysoczańska, A. (2014). Czynniki ułatwiające i utrudniające proces terapeutyczny osób po interpersonalnej traumie doznanej w dzieciństwie. Konferencja PARPA. Czerwiec, Kraków.
 • Widera-Wysoczańska, A. (2013). …
 • Widera-Wysoczańska, A. (2012).
 • Widera-Wysoczańska, A. (2011). Wykład na zaproszenie: Zaburzenie po stresie pourazowym u ofiar przemocy w rodzinie. Konferencja Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. PARPA. Lipiec. Kraków.
 • Widera-Wysoczańska, A. (2011). Wykład na zaproszenie: Przemoc seksualna z perspektywy osoby krzywdzonej. Konferencja Seksualność człowieka – nadużycie, diagnoza, terapia. Instytut Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Luty, Kraków.
 • Widera-Wysoczańska, A. (2010). Wykład na zaproszenie: Postępowanie z dziećmi, które doświadczyły przemocy seksualnej i ich rodzicami zastępczymi. X Światowy Dzień FAS. Wspieranie rozwoju dziecka z zaburzeniami rozwojowymi typu FASD. Patronat obchodów: Burmistrz Miasta Lędziny. Patronat naukowy: Katedra i Klinika Psychiatrii i Psychoterapii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Wrzesień. Lędziny
 • Widera-Wysoczańska, A. (2009). Wykład na zaproszenie: Międzypokoleniowe przekazywanie przemocy w rodzinie. Konferencja Dolnośląskiej Wyższej Szkoły Edukacji. Wrocław
 • Widera-Wysoczańska, A. (2009). Wykład na zaproszenie: Zapobieganie krótko i długoterminowym objawom poprzez pomaganie w sytuacji przemocy seksualnej. Konferencja „Razem bezpieczniej”, Prezydent Miasta w Świdnicy. 26 III 2009. Świdnica.
 • Widera-Wysoczańska, A. (2007). Przemoc wobec dziecka, jako uraz złożony. Wykład na zaproszenie – inauguracyjny wygłoszony na Konferencja przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Warszawa. PARPA. 10 XII .
 • Widera-Wysoczańska, A. (2007). Wykład inauguracyjny: Przemoc seksualna, jako złożony uraz chroniczny. Uniwersytet w Elblągu, 25 X, Elbląg.
 • Widera-Wysoczańska, A. (2006). Wykład na zaproszenie: Integracyjna terapia dla kobiet po przemocy seksualnej doznanej w dzieciństwie. Konferencja przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Grudzień. PARPA, Warszawa.
 • Widera-Wysoczańska, A. (2006). Wykład na zaproszenie: Integracyjna terapia osób po urazach doznanych w dzieciństwie. Instytut Psychologii Uniwersytetu im. A. Mickiewicz i PTT. Nowe Podejścia do Psychoterapii. 5 X 2006, Poznań.
 • Wrocław (2006). Wykład na zaproszenie: Dziecko doświadczające chronicznej przemocy w rodzinie. Centrum Interwencji Kryzysowej. Konferencja Agresja w relacji rodzic – dziecko. Czerwiec.
 • Widera-Wysoczańska, A. (2005). Wykład na zaproszenie: Problematyka molestowania seksualnego dzieci i młodzieży. Powiatowe Centrum Edukacji. Listopad, Kamienna Góra.
 • Widera-Wysoczańska, A. (2004). Wykład na zaproszenie: Twój uczeń – ofiara przemocy seksualnej. Rozpoznawanie i postępowanie psychologiczne. Konferencja “Jak pomóc dziecku wykorzystanemu seksualnie?”, Starostwo Powiatowe we Wrocławiu i Dyrekcja Publicznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Kątach Wrocławskich. Marzec, 2004.
 • Widera-Wysoczańska, A. (2004). Wykład na zaproszenie: Psychologiczne zapobieganie międzypokoleniowemu zjawisku przemocy seksualnej. Konferencja Dotycząca Pomocy Dzieciom Wykorzystanym Seksualnie “Ocalić niewinność dziecka – Zły Dotyk”, 24 – 25 V, Stargard Szczeciński, Organizator – Prezydent Miasta Stargardu Szczecińskiego, 2004
 • Widera-Wysoczańska, A. (2004). Wykład na zaproszenie: Konsekwencje przemocy doznanej w dzieciństwie. Helsińska Fundacja Praw Człowieka. Prawa człowieka w filmie. 5-7 V 2004r. Wrocław.
 • Widera-Wysoczańska, A. (2003). Wykład na zaproszenie: Matki, które krzywdzą – rozpoznanie i postępowanie psychologiczne. Wyniki badań. Konferencja (międzynarodowa) Przemoc seksualna wobec dzieci – Mity i fakty, KOPD, Poznań, 25 listopad.
 • Widera-Wysoczańska, A. (2003). Wykład na zaproszenie: Przeciwdziałanie przemocy seksualnej, w tym pornografii: diagnoza i psychologiczne postępowanie. Konferencja (krajowa) „Boli przez całe życie – przemoc seksualna”, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, Urząd Miejski i Dolnośląska Izba Lekarzy. Brzeg Dolny, listopad.
 • Widera-Wysoczańska, A. (2003). Wykład na zaproszenie: Przeciwdziałanie przemocy seksualnej: diagnoza i interwencja. Szkoła Podstawowa w Oleśnicy, listopad.
 • Widera-Wysoczańska, A. (2003). Wykład na zaproszenie: Diagnoza osób dorosłych, które doznały przemocy seksualnej w dzieciństwie. Szpital Psychiatryczny w Krośnicach i ADAMED. Październik.
 • Widera-Wysoczańska, A. (2003). Wykład na zaproszenie: Trudne rodzicielstwo kobiet, które doznały przemocy seksualnej w dzieciństwie. Wyniki badań. Konferencja Przemoc wobec Kobiety. Stowarzyszenie Kobiet Konsola, Poznań, maj.
 • Widera-Wysoczańska, A. (2003). Wykład na zaproszenie: Trudne rodzicielstwo kobiet, które doznały przemocy seksualnej w dzieciństwie. Wyniki badań. Konferencja Przemoc wobec Kobiety. Stowarzyszenie Kobiet Konsola, Poznań, maj.
 • Widera-Wysoczańska, A. (2003). Wykład na zaproszenie: Matki, które krzywdzą – rozpoznanie i postępowanie psychologiczne. Wyniki badań. Konferencja (międzynarodowa). Przemoc seksualna wobec dzieci – Mity i fakty, KOPD, Poznań, 25 listopad.
 • Widera-Wysoczańska, A. (2001). Wykład na zaproszenie: Rozpoznawanie i zapobieganie przemocy w rodzinie. Konferencja Urzędu Miasta: Dzieciństwo bez Przemocy, Stargard Szczeciński
 • Widera-Wysoczańska, A. (2001). Wykład na zaproszenie: Problematyka krzywdzenia dzieci.
 • Konferencja Dzieciństwo bez Przemocy, Urząd Miasta, Wałbrzych.
 • Widera-Wysoczańska, A. (2000). Wykład na zaproszenie: Diagnoza mechanizmów przemocy w rodzinie. Dzieciństwo bez Przemocy, Urząd Miasta, Lubin.
 • Widera-Wysoczańska, A. (1998). Wykład na zaproszenie: Proces zdrowienia osób, które doznały urazu w dzieciństwie. Psychoterapia w teorii i praktyce. Uniwersytet Poznański.
  Przewodnicząca sesji: Przemoc w rodzinie.
 • Widera-Wysoczańska, A. (1997). Wykład na zaproszenie: Krótki przewodnik dla osób pomagających dzieciom wykorzystanym seksualnie – rozpoznanie, rozmowa wspierająca, planowanie interwencji. Konferencja Zagrożenia dla socjalizacji i rozwoju dzieci i młodzieży. Wrocław.
 • Widera-Wysoczańska, A. (1997). Wykład na zaproszenie: Psychologiczna pomoc dla osób doświadczających przemocy fizycznej i seksualnej. Konferencja: Rodzina bez przemocy, Urząd Miasta. Kępno.
 • Widera-Wysoczańska, A. (1997). Wykład na zaproszenie: Rodzinne uwarunkowania przemocy seksualnej – wspierający kontakt. Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie. Instytut Psychologii Zdrowia PTP, Warszawa.
Aktywny udział w niektórych konferencjach międzynarodowych:
 • Widera – Wysoczańska, A. (2010). Atlanta, USA. Poster: The influence of the therapy of parents on psychological problems in children. 14 – 18. X.
 • Widera – Wysoczańska, A. (2009). Wykład: Wieloaspektowość terapii osób po urazach doznanych w dzieciństwie. II Międzynarodowy Festiwal Psychoterapii „I co po Freudzie?”, 25 – 27 XI, Katowice, Uniw. Śląski.
 • Widera – Wysoczańska, A. (2009). Oxford. Wykład: Problemy somatyczne u osób po traumie.
 • Widera – Wysoczańska, A. (2009). Psychoterapia pacjentów, którzy doświadczyli długoterminowej traumy w dzieciństwie. European Workshops on Traumatic Stress, 18 -19 September, Warszawa
 • Widera – Wysoczańska, A. (2009). Jak urazy doznane w dzieciństwie wpływają na budowanie związków w życiu dorosłym.
 • I International Scientific Conference „Understanding Interpersonal Trauma. Mechanism and consequences in the family and community. Theory and practice. 2 – 3 X, Wrocław
 • Widera – Wysoczańska, A. (2009). Protecting children from traumatic experiences: A step towards effective prophylaxis.11th European Conference on traumatic Stress “Trauma in Lives and Communities, 15-18 June, Oslo, Norway
 • Widera-Wysoczańska, A. (2008). The influence of the therapy of parents on psychological problems in children.
  Referat wygłoszony na Association of Psychology & Psychiatry for Adults & Children. Psychology, Neuropsychiatry and Social Work in Modern Times. Ateny, 20 – 23 May
 • Widera-Wysoczańska, A. (2007). Building healthy relationships: Integrated psychotherapy for persons after chronic childhood trauma. Wykład wygłoszony na: Croatia – Dubrovnik, IX International Summer School of Psychotrauma. Countertransference Issues in Intercultural Treatment of Complex Postraumatic States, May 27 – June 1, 2007.
 • Widera-Wysoczańska, A. (2007).Parent – child attachment and partners relationships formed by person after childhood trauma. Referat wygłoszony na 10th European Conference on Traumatic Stress. Truth and Trust after Trauma. Croatia – Opatia, June 5- 9, 2007.
 • Przewodnicząca sympozjum: Life – span consequences in relationship after complex childhood trauma track.
 • Widera-Wysoczańska, A. (2007). The influence of the therapy of parents on psychological problems in children. Referat wygłoszony na XIth ISPCAN European Regional Conference on Child Abuse and Neglect. Supporting Prevention and Recovery from Child Abuse and Neglect: Role of Professionals, Communities and Families, Portugal – Lizbon, November 18 – 21, 2007.
 • Widera – Wysoczańska, a. (2006).The Consequences of childhood sexual abuse in child protection. Paper presented at The Third International Trauma Research Net Conference. Trauma – Stigma and Distinction Social Ambivalence in the Face of Extreme Suffering, 14-17 September 2006. St. Moritz. Szwajcaria.
 • Widera – Wysoczańska, a. (2005). Intergenerational Transmission of Disturbance of Own Child Protection by Mother Childhood Sexual Abuse Survivors. Research and Psychotherpay. Paper presented at The 9th European Conference on Traumatic Stress, Psychotraumatology (ECOTS). Stockholm.
 • Widera – Wysoczańska, a. (2005). Disturbances in child protection by mother survivors of childhood sexual abuse. Paper presented at an International Conference on Violence, Trauma & Recovery, University of Central Lancashire, Preston, UK.
 • Widera – Wysoczańska A. (2003). Health problems of women victims of complex childhood abuse. In: Psychotherapy. Scientific Journal for Psychotherapeutic Research and Practice. Paper presented at the VIII European Conference on Traumatic Stress, Berlin. s. 150.
 • Widera – Wysoczańska A. (2001). Intergenerational transmission of risk factors of the sexual abuse in a family and psychotherapy. Reaching Undeserved Trauma Survivors through Community – Based Programs. Paper presented at the International Society of Traumatic Stress Study. New Orleans, 73. Wystąpienie na zaproszenie prof. Portney.
 • Widera – Wysoczańska A. (2000). Family Factors of the therapy for female victims of childhood sexual abuse, in the polish society. W: Public Health Perspectives on Trauma Treatment and Research. Paper presented at the International Society of Traumatic Stress Study, San Antonio, s. 10.
 • Widera – Wysoczańska A. (2000). Intergenerational transmision of the maternal experience in an incest family: A qualitative study. W: Public Health Perspectives on Trauma Treatment and Research, . Paper presented at the International Society of Traumatic Stress Study, San Antonio, s.110.
 • Widera-Wysoczańska, A. (2000). Intergenerational transmission of the paternal attitudes in an incest family: A qualitative study.
 • Referat wygłoszony na Third World Conference for the International Society for Traumatic Stress Studies, The Long-Term Outcomes of Trauma in Individuals and Society. Australia – Melbourne. Wystąpienie na zaproszenie prof. G. Roberts
 • Widera-Wysoczańska, A. (2000).USA – San Antonio, Annual Meeting of International Society for Traumatic Stress Studies, A Continuum of Care from Primary Prevention to Clinical Services,. 2000
 • Widera-Wysoczańska, A. (1999). Everyday awareness of death, from childhood to adulthood: a qualitative investigation. Paper presented at the VI European Congress of Psychology. Rome, s. 77. Italy
 • Chairperson of the session (przewodnicząca sesji): „On death and Dying”.
 • Rome, International Society of Applied Psychology, IV European Congress of Psychology, 1999
 • Widera-Wysoczańska (1999). Childhood sexual abuse in polish families and the healing process of adult survivors. Paper presented at the VI European Congress of Psychology. Rome, s. 73.
 • Widera-Wysoczańska, A. (1999). The Impact of rules and roles of dysfunctional and incestuous families on dissociation. W: Integrating Dissociation Theory into clinical practice and psychological research. Paper presented at the Sixteenth International Fall Conference The International Society for the Study of Dissociation, Miami, s. 46.
 • USA – Miami, International Society for Traumatic Stress Study, 15th Annual Meeting International Society for Traumatic Stress Studies, Research and Practice in Partnership: Bridging Gaps Across Disciplines, Cultures, and Theoretical Perspectives., 1999
 • Widera-Wysoczańska (1999). Intergenerational Family Rules Amplifying Childhood Sexual Abuse, and Recovery Process. W: Research and Practice in Partnership: Bridging Gaps Across Disciplines, Cultures, and Theoretical Perspectives. Paper presented at The International Society for Traumatic Stress Studies, Miami, s. 185.
 • Widera – Wysoczańska A. (1998). Experiencing Death by Women: A clinical – Qualitative Study. Paper presented at the Regional Congress of Psychology for Professionals in the Americas. Interfacing the Science and Practice of Psychology, Mexico City, 318. Mexico – Mexico City, Regional Congress of Psychology for Professionals in the Americas, 1998,
 • Chairperson of the thematic session (przewodnicząca sesji): „Women and Health”.
 • Widera – Wysoczańska A. (1998). Sexual Abuse against Women and Psychotheraphy: Polish Society. Paper presented at the Regional Congress of Psychology for Professionals in the Americas. Interfacing the Science and Practice of Psycholology, Mexico City, 318.
 • Widera – Wysoczańska A. (1997). Sexual Abuse in Polish Families and Psychotherapy – roles and rules increasing sexual abuse against children. Paper presented at the 24th International Congress of Applied Psychology, San Francisco, 1998.
 • Widera – Wysoczańska A. (1996). Experiencing death by adults, a clinical investigation conducted following qualitative (hermeneutical) methodology.Referat wygłoszony na: International Psychological Association, XXVI International Congress of Psychology. Canada – Montreal.
 • Widera – Wysoczańska A. (1996). Badania na temat przemocy seksualnej oparte o metodę jakościową. Referat wygłoszony na: International Psychological Association, Symposium „Qualitative Research Methods: Applications across Cultures and Ethnic Groups”. Canada – Ottawa.
 • 196. V European Congress of Psychology, Dublin, Ireland.
 • Referat 1: Experiencing Death by Women: A clinical – Qualitative Study.
 • Referat 2: Sexual Abuse against Women and Psychotheraphy: Polish Society.
Aktywny udział w niektórych konferencjach krajowych:
 • Widera-Wysoczańska, A. (2009). Wykład: Międzypokoleniowe przekazywanie przemocy w rodzinie. Konferencja Dolnośląskiej Wyższej Szkoły Psychologii Społecznej.
 • Widera-Wysoczańska, A. (2009). Wykład: Zapobieganie krótko i długoterminowym objawom poprzez pomaganie w sytuacji przemocy seksualnej. Konferencja „Razem bezpieczniej”, Prezydent Miasta w Świdnicy. 26 III 2009. Świdnica.
 • Widera-Wysoczańska, A. (2008). Instytut Psychologii Uniw. Wrocł. Kobiecość – Męskość. Poster: Dysocjacyjne rodzicielstwo. Maj 2008.
 • Widera-Wysoczańska, A. (2007). Przemoc wobec dziecka jako uraz złożony. Wykład inauguracyjny wygłoszony na Konferencja przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Warszawa. PARPA. 10 XII .
 • Widera-Wysoczańska, A. (2007). Wykład inauguracyjny: Przemoc seksualna jako złożony uraz chroniczny. Elbląg, 25 X
 • Widera-Wysoczańska, A. (2007). Dynamika przemocy seksualnej – co opiekun powinien wiedzieć by ochraniać. Wykład na PSSIAP, Konferencja naukowa: Nie zabijaj. Psychologia zbrodni. 24 IV
 • Widera-Wysoczańska, A. (2006). Warszawa. PARPA. Konferencja przeciwdziałania przemocy w rodzinie. XII. Wykład: Integracyjna terapia dla kobiet po przemocy seksualnej doznanej w dzieciństwie.
 • Widera-Wysoczańska, A. (2006). Poznań, Instytut Psychologii Uniwersytetu im. A. Mickiewicz i PTT. Nowe Podejścia do Psychoterapii. 5 X 2006. Wykład: Integracyjna terapia osób po urazach doznanych w dzieciństwie.
 • Wrocław, Centrum Interwencji Kryzysowej. Konferencja Agresja w relacji rodzic – dziecko. VI 2006 (krajowa)Wykład: Dziecko doświadczające chronicznej przemocy w rodzinie
 • Kamienna Góra, Powiatowe Centrum Edukacji, Wykład: Problematyka molestowania seksualnego dzieci I młodzieży, listopad, 2005
 • Wrocław, Konferencja: Człowiek wobec masowych zjawisk społecznych. Instytut Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego Referat: Postępowanie psychologiczne z rodzicem wspierającym dziecko po urazie psychologicznym. Badania własne i praktyka, Wrocław, 2005
 • Wrocław, Starostwo Powiatowe we Wrocławiu i Dyrekcja Publicznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w 1Kątach Wrocławskich, 2004 Wykład: Twój uczeń – ofiara przemocy seksualnej. Rozpoznawanie i postępowanie psychologiczne. Konferencja “Jak pomóc dziecku wykorzystanemu seksualnie?”
 • 2004. III Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja “Zrozumieć Płeć”. Referat. Zdrowotne konsekwencje przemocy doznanej w dzieciństwie. 23 – 25 IX 2004, Wrocław
 • 2004. I Międzynarodowa Konferencja Innocence in danger. Pornografia Dziecięca w internecie. Internet źródłem uzależnień. 22 – 23 VI, Wrocław. Referat. Międzypokoleniowe zjawisko przemocy seksualnej – trudne rodzicielstwo kobiet. 2004.
 • Konferencja Dotycząca Pomocy Dzieciom Wykorzystanym Seksualnie “Ocalić niewinność dziecka – Zły Dotyk”, 24 – 25 V, Stargard Szczeciński, Organizator – Prezydent Miasta Stargardu Szczecińskiego, 2004 Wykład. Psychologiczne zapobieganie międzypokoleniowemu zjawisku przemocy seksualnej.
 • 2004. Helsińska Fundacja Praw Człowieka. Prawa człowieka w filmie. 5-7 V 2004r. Wrocław Wykład. Konsekwencje przemocy doznanej w dzieciństwie.
 • 2003. Człowiek wobec Kryzysu i Choroby Somatycznej. (krajowa). Uniwersytet Jagielloński, Instytut Psychologii Stosowanej oraz Sekcja Psychologii Zdrowia przy Zarządzie Głównym Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Zakopane, maj 2003. Referat. Subiektywne spostrzeganie problemów zdrowotnych u kobiet, które doznały urazu w dzieciństwie. Wyniki badań.
 • 2003. Narracje-(auto)biografia-etyka. (krajowa) Kudowa Zdrój. Wyższa Dolnośląska Szkoła Edukacji. Listopda. Referat. Metoda jakościowa w badaniach psychologa klinicznego nad urazami chronicznymi doświadczanymi w dzieciństwie.
 • 2003. Konferencja (międzynarodowa) Przemoc seksualna wobec dzieci – Mity i fakty, KOPD, Poznań, 25 listopda.Wykład: Matki, które krzywdzą – rozpoznanie i postępowanie psychologiczne. Wyniki badań.
 • 2003. Konferencja (krajowa) „Boli przez całe życie – przemoc seksualna”, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, Urząd Miejski i Dolnośląska Izba Lekarzy. Brzeg Dolny, listopad. Wykład: Przeciwdziałanie przemocy seksualnej, w tym pornografii: diagnoza i psychologiczne postępowanie.
 • 2003. Wykład: Przeciwdziałanie przemocy seksualnej: diagnoza i interwencja. Szkoła Podstawowa w Oleśnicy, listopad.
 • 2003. Wykład: Diagnoza osób dorosłych, które doznały przemocy seksualnej w dzieciństwie. Szpital Psychiatryczny w Krośnicach i ADAMED. październik
 • 2003. Wykład: Trudne rodzicielstwo kobiet, które doznały przemocy seksualnej w dzieciństwie. Wyniki badań. Konferencja Przemoc wobec Kobiety. Stowarzyszenie Kobiet Konsola, Poznań, maj.
 • 2003. Szpital Psychiatryczny w Krośnicach i ADAMED. październikWykład: Diagnoza osób dorosłych, które doznały przemocy seksualnej w dzieciństwie.
 • 2003. IXth ISPCAN European Conference on Child Abuse and Neglect, (międzynarodowa) Warszawa, sierpień.Referat. Przejmowanie stylów wychowawczych matki jako czynnik rzyka wykorzystania seksualnego dzieci w rodzinie. Wyniki badań.
 • 2003. Konferencja Przemoc wobec Kobiety. Stowarzyszenie Kobiet Konsola, Poznań, maj.Wykład: Trudne rodzicielstwo kobiet, które doznały przemocy seksualnej w dzieciństwie. Wyniki badań.
 • 2003. Wykład: Matki, które krzywdzą – rozpoznanie i postępowanie psychologiczne. Wyniki badań. Konferencja (międzynarodowa)Przemoc seksualna wobec dzieci – Mity i fakty, KOPD, Poznań, 25 listopda.
 • 2001. Wrocław. Instytut Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego i Instytut Psychoterapii. Seminarium – wykład i warsztat dr Micahela Yapko (USA) na temat Przełamywania Wzorców depresji. Organizator.
 • 2002. Człowiek w sytuacji zagrożenia, Uniw. Śląski, Katowice. Referat: Międzypokoleniowe przekazywanie czynników zwiększających ryzyko wystąpienia przemocy seksualnej w rodzinie – badania jakościowe”
 • 2002. Wspomaganie Dzieci i Młodzieży z Trudnościami w Rozwoju, Uniw. Wrocławski, Wrocław. Przewodnicząca sesji i referat: „Postępowanie psychologiczne z dzieckiem wykorzystanym seksualnie”.
 • 2001. Dzieciństwo bez Przemocy, Stargard Szczeciński. Wykład: Rozpoznawanie i zapobieganie przemocy w rodzinie.2001. Dzieciństwo bez Przemocy, Wałbrzych. Wykład: Problematyka krzywdzenia dzieci.
 • 2000. Dzieciństwo bez Przemocy, Lubin. Wykład: Diagnoza mechanizmów przemocy w rodzinie.
 • 1999. Jubileuszowy Zjazd Naukowy PTP, Warszawa. Referat 1: Terapia osób, które doznały urazu w dzieciństwie. Referat 2: Terapia osób, które doznały urazu w dzieciństwie – metoda NLP.
 • 1998. Typy rodzin dysfunkcyjnych – diagnoza i leczenie. Wrocław. Przewodnicząca komitetu naukowego. Wykład: Bezpośrednie i długoterminowe konsekwencje doznanej w dzieciństwie przemocy seksualnej.
 • 1998. Psychoterapia w teorii i praktyce. Uniwersytet Poznański. Przewodnicząca sesji: Przemoc w rodzinie. Referat: Proces zdrowienia osób, które doznały urazu w dzieciństwie,
 • 1997. Pierwsza Krajowa Konferencja: Zagadnienia współczesnej Tanatologii, Polish Institute of Science, Karpacz. Referat: Doświadczenie śmierci w codziennym życiu kobiety – od dzieciństwa do dorosłości. Psychologiczne badanie jakościowe.
 • 1997. Zagrożenia dla socjalizacji i rozwoju dzieci i młodzieży. Wrocław. Wykład: Krótki przewodnik dla osób pomagających dzieciom wykorzystanym seksualnie – rozpoznanie, rozmowa wspierająca, planowanie interwencji.
 • 1997. Rodzina bez przemocy, Kępno. Wykład: Psychologiczna pomoc dla osób doświadczających przemocy fizycznej i seksualnej.
 • 1997. Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie. Instytut Psychologii Zdrowia PTP, Warszawa. Wykład: Rodzinne uwarunkowania przemocy seksualnej – wspierający kontakt.
 • 1996. XXIX Zjazd Naukowy PTP, Gdańsk. Referat 1: Metoda jakościowa jako sposób badania doświadczeń człowieka. Referat 2: Dynamika przemocy seksualnej dziejącej się w rodzinie. Warsztat 1: Przeciw Przemocy. Krótki przewodnik po terapii dla kobiet molestowanych seksualnie. Warsztat 2: Modyfikacja emocji w programowaniu neurolingwistycznym.
 • 1996. Letnia Szkoła Psychologii Zdrowia i Trzeźwości, Warszawa. Warsztat: Mapa przemocy seksualnej – wspierający kontakt. Referat: Rodzinne uwarunkowania przemocy seksualnej.
 • 1995. Letnia Szkoła Psychologii Zdrowia i Trzeźwości, Warszawa. Seminarium: Przemoc seksualna wobec kobiet, teoria i praktyka.
 • 1995. International conference on poverty and social assistance, Institute of Sociology, Wrocław University, Wrocław. Seminarium: Przemoc seksualna wobec dzieci.
 • 1995. Wrocławskie Forum, Urząd Miejski we Wrocławiu. Wykład: Rodzaje przemocy w rodzinie.
 • 1995 i 1996. Spotkanie Sekcji Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Wrocław. Wykład na tematy przemocy seksualnej
 • 1993. XXVIII Zjazd Naukowy PTP, Opole. Warsztat: NLP a komunikacja
 • 1993. Letnia Szkoła Psychologii Zdrowia i Trzeźwości, Warszawa. Warsztat na temat NLP.
 • 1992. Międzynarodowa Konferencja „Psychologiczne wyznaczniki sukcesu w zarządzaniu, Instytut Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego, Szklarska Poręba.Referat: Grupy rozwoju efektywnego działania.
 • 1992. Letnia Szkoła Psychologii Zdrowia i Trzeźwości, Warszawa. Warsztat: NLP a terapia.
 • 1992. Psychologia Osobowa i Środowiskowa, Instytut psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego, Szklarska Poręba.Referat: Ku psychologicznemu opisowi życia człowieka, odkrywanie hermeneutycznego modelu badań w psychologii.
 • 1992. Poszukiwanie nowych kierunków w psychoterapii edukacji, Poznań. Warsztat: NLP – nowe kierunki w terapii.
 • 1991. Spotkanie Sekcji Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, Wrocław. Wykład: Terapia osób z rodzin dysfunkcjonalnych.
 • 1991. Spotkanie Sekcji Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Katowice. Wykład: Żal po stracie bliskiej osoby.

Dydaktyka

Uniwersytet Wrocławski – Instytut Psychologii

 • wykład z podstaw psychologii klinicznej
 • wykład z psychopatologii rodziny
 • wykład z przemocy w rodzinie
 • seminaria monograficzne na “Czynniki ryzyka przemocy w rodzinie – badania jakościowe – stadium przypadku”
 • seminarium monograficzne – metodologia jakościowa w psychologii klinicznej
 • seminarium monograficzne – przemoc seksualna – diagnoza i psychoterapia
 • seminaria, ćwiczenia, warsztaty ze złożonego, chronicznego urazu – diagnoza konsekwencji różnych form przemocy doznanej w dzieciństwie w rodzinie (zaburzone więzi, emocjonalna, fizyczna, seksualna, alkoholowa, nadopiekuńczość) diagnoza rodziny, diagnoza osoby i postępowanie psychologicznego
 • seminaria, ćwiczenia, warsztaty z PTSD prostego i złożonego z DSM IV i ICD 10 – diagnoza i terapia psychologiczna (psychoterapia)
 • seminarium z całościowej diagnozy psychologicznej dotyczącej osób po urazach doznanych w dzieciństwie – w ramach prowadzonej przeze mnie ścieżki „Diagnoza, wsparcie i terapia osób po urazach doznanych w dzieciństwie”
  superwizje dla studentów odbywających praktyki w ośrodkach zdrowia i więzieniu – kontakt z ofiarą i sprawcą przemocy w rodzinie
 • seminaria monograficzne na “Mity na temat przemocy w rodzinie – badania jakościowe – stadium przypadku”
 • seminarium z elementami warsztatu na temat kontraktu i pierwszego kontaktu z klientem
 • seminarium z elementami warsztatu na temat diagnozy i psychoterapii osób z rodzin dysfunkcjonalnych – studium przypadku – analiza porównawcza różnych podejść
 • seminarium na temat różnych form psychoterapii – analiza porównawcza
 • Zastosowanie NLP w psychoterapii

Certyfikaty

Moje kwalifikacje

I. Uzyskane licencje i rekomendacje PTP lub innych towarzystw naukowych:

 • 2013. Przyznanie z nominacji certyfikatu superwizora w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (Instytut Psychologii Zdrowia PTP).
 • 2006. Specjalista w zakresie Terapii Stresu Pourazowego Polskiego Towarzystwa Terapeutycznego.
 • 2006. Superwizor Polskiego Towarzystwa Terapeutycznego w zakresie stresu pourazowego.
 • 2006. Psychoterapeuta (ECP) certyfikowany przez European Association for Psychotherapy (EAP), Wiedeń.
 • 2001. Certyfikowany Specjalista w zakresie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, tryb uznaniowy, przyznany przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Warszawa.
 • 1994 – 2015. Polskie Towarzystwo Psychologiczne – rekomendacja, jako trenera kompetentnego w zakresie prowadzenia treningów i warsztatów psychologicznych.
 • 2002. Certyfikat Trenera NLP The Society of NLP (USA) w zakresie Psychoterapii
 • Ponadto: 2009. Propozycja przyznania z nominacji: Konsultant w zakresie Psychologii Klinicznej Dziecka w specjalności: pomoc psychologiczna dzieciom ze środowisk dysfunkcyjnych, PTP.

II. Niektóre certyfikaty uczestnictwa w szkoleniach na temat diagnozy i psychoterapii traumy, zaburzenia więzi i diagnozy osób po doznanej przemocy seksualnej

Współpraca