Healing Trauma and beyond
dr Agnieszka Widera Wysoczańska
Psycholog, psychoterapeuta, superwizor

Pomoc rodzicom dzieci wykorzystywanych seksualnie

Zapraszamy na spotkania indywidualne i grupowe rodziców, których dzieci zostały wykorzystane seksualnie i w związku z tym:

  • mają problem z poradzeniem sobie z własnymi emocjami i myślami
  • doświadczają trudności w reagowaniu na zachowania własnego dziecka
  • przeżywają kryzys w związku, zwłaszcza gdy sprawcą był partner
  • zmagają się z problemami prawnymi: prokuraturą i sądem

Celem grupy jest:

  • uzyskanie pomocy od psychologa w zaistniałym tak trudnym kryzysie życiowym
  • dzielenie się własnymi doświadczeniami w zakresie postępowania sądowego
  • oraz znajdowanie psychologicznych i prawnych rozwiązań

Planowane rozpoczęcie grupy, to 26 IX 2012

Spotykamy się dwa razy w miesiącu, jedno spotkanie trwa 2 godz.

Miesięczny koszt, to 400zł

Zapraszamy

Kontakt:
Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem tel. +48 660 92 73 71 w godzinach 8.30-16.00
od poniedziałku do czwartku lub pisząc na adres e-mail: instytut@psychoterapia.wroclaw.pl