Healing Trauma and beyond
dr Agnieszka Widera Wysoczańska
Psycholog, psychoterapeuta, superwizor

Psychoterapia indywidualna

Specjalistyczna psychoterapia indywidualna dla dzieci i dorosłych, par i rodzin.

 

 • konsultacje diagnostyczne
 • z problemami życiowymi
 • z przygnębieniem i depresją
 • z lękami
 • po doznanej interpersonalnej traumie psychologicznej
 • z rodzin dysfunkcyjnych (DDD) i alkoholowych (DDA)
 • po doznanej przemocy seksualnej
 • doznających przemocy emocjonalnej, fizycznej, molestowaniu seksualnym
 • psychoterapia współuzależnień
 • w sytuacji kryzysowej
 • z zespołem stresu pourazowego (PTSD proste i PTSD złożone)
 • przeżywających żal po stracie bliskiej osoby
 • konflikty z inną osobą
 • z problemami z komunikacją
 • terapia par
 • terapia małżeńska
 • terapia rodzin
 • pomoc osobom, które poddawane są mobbingowi w pracy

Psychoterapia przez skype (rejestracja telefoniczna)

Diagnoza psychologiczna kliniczna i sądowa:

 • Diagnoza dzieci i dorosłych po doznanej przemocy i pochodzących z rodzin dysfunkcyjnych, alkoholowych
 • Diagnoza dzieci i dorosłych molestowanych seksualnie oraz ich rodzin.
 • Diagnoza osób z PTSD.
Kontakt:
Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem tel. +48 660 92 73 71 w godzinach 8.30-16.00
od poniedziałku do czwartku lub pisząc na adres e-mail: instytut@psychoterapia.wroclaw.pl