Healing Trauma and beyond
dr Agnieszka Widera Wysoczańska
Psycholog, psychoterapeuta, superwizor

Szkolenie – Diagnoza i terapia osób po przemocy

Złożona traumatyzacja. Wielostopniowe studium z diagnozy, wsparcia i terapii osób po interpersonalnej i złożonej traumatyzacji doznanej w dzieciństwie

 

Cykl A

Diagnoza, wsparcie i terapia dziecka i jego rodziny po chronicznej traumie, w tym po przemocy seksualnej
 • Diagnoza dziecka i jego rodziny
 • Diagnoza objawów u dziecka z rodziny dysfunkcjonalnej: przemoc emocjonalna, fizyczna, seksualna, uzależnienia rodziców
 • Problemy diagnozy i pisanie opinii psychologicznej
 • Wsparcie dziecka i jego rodziny
 • Profilaktyka wobec dziecka wykorzystywanego seksualnie i jego rodziny i środowiska
 • Psychoterapia dziecka i jego rodziny
 • Postępowanie z rodzicem wspierającym
 • Superwizje

Cykl B

Diagnoza, wsparcie i terapia osoby dorosłej po interpersonalnej, chronicznej traumie doznanej w dzieciństwie, w tym po przemocy seksualnej
 • Diagnoza osoby dorosłej, która doznała przemocy w dzieciństwie
 • Diagnoza osoby dorosłej wykorzystywanej seksualnie w dzieciństwie
 • Diagnoza i postępowanie psychologiczne wobec osób ze złożonym PTSD i dysocjacją
 • Psychoterapia z osobą dorosłą po doznanej w dzieciństwie traumie
 • Zapobieganie międzypokoleniowej traumie, zaburzone więzi i zdysocjowane relacje
 • Superwizje

Cykl C

Postępowanie psychologiczne z opiekunem wspierającym dziecko po urazie chronicznym, w tym po przemocy seksualnej
 • Postępowanie psychologiczne z rodzinami adopcyjnymi i zastępczymi w zakresie pomocy dziecku, które doznało przemocy, w tym seksualnej
 • Postępowanie z rodzicem/ opiekunem wspierającycm
 • Superwizje

Cykl D

Postępowanie ze sprawcą przemocy w rodzinie

Cykl E

Superwizje
Informacje ogólne:
Wiedza przekazywana jest w formie wykładów, seminariów, warsztatów i superwizji indywidualnych i grupowych. Szkolenia oparte o warsztaty mogą przebiegać w trakcie od 6 do 300 godz.
Kontakt:
Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem tel. +48 660 92 73 71 w godzinach 8.30-16.00
od poniedziałku do czwartku lub pisząc na adres e-mail: instytut@psychoterapia.wroclaw.pl