Healing Trauma and beyond
dr Agnieszka Widera Wysoczańska
Psycholog, psychoterapeuta, superwizor

Diagnoza sądowa dziecka wykorzystywanego seksualnie i jego rodziny

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które dokonują psychologicznej diagnozy sądowej dziecka wykorzystywanego seksualnie i jego rodziny oraz diagnozy osoby podejrzanej o popełnienie tego przestępstwa. Zapraszamy także prawników i lekarzy.

Szkolenie ma na celu:

1. prezentację wiedzy dotyczącej diagnozy sądowej
2. spotkanie się osób, które potrzebują dyskusji na temat problemów pojawiających się w procesie diagnostycznym oraz sposobów ich rozwiązywania.
Zapraszamy osoby, które chcą w trakcie dyskusji dzielić się swoją wiedzą o diagnozie dziecka, konsultować pojawiające się problemy a także osoby, które dopiero rozpoczynają swoją edukację na temat diagnozy dziecka molestowanego i jego rodziny.

Treść szkolenia:

Cele diagnozy sądowej dziecka, rodzica/opiekuna i podejrzanego
Etapy przeprowadzania diagnozy
Metody przeprowadzania diagnozy
Zjawiska psychologiczne pojawiające się w trakcie diagnozy u dziecka i opiekuna/matki
Zjawiska psychologiczne widoczne u podejrzanego w trakcie diagnozy
Narracja podejrzanego i dziecka
Prezentacja uzyskanych informacji
Uczestnicy uzyskują zaświadczenie z wykazanymi tematami zajęć.

Ukończenie szkolenia związane jest z:
wypełnieniem kary zgłoszenia
opłaceniem pełnej kwoty za szkolenie
uczestniczeniem w całości szkolenia (we wszystkich godzinach szkolenia)
Czas trwania: 32 godz. edukacyjne

Terminy: 29 – 30 maj 2014 oraz 26 – 27 czerwiec 2014

Prowadząca:
dr Agnieszka Widera – Wysoczańska (psycholog; adiunkt Zakładu Psychologii Klinicznej Instytutu Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego, Superwizor w zakresie przeciwdziałania przemocy IPZ PTP; Superwizor PTT w zakresie stresu pourazowego; psychoterapeuta certyfikowany przez European Association for Psychotherapy; konsultant w zakresie Psychologii Klinicznej Dziecka w specjalności: pomoc psychologiczna dzieciom ze środowisk dysfunkcyjnych PTP; Specjalista w zakresie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie PARPA; Specjalista w zakresie Terapii Stresu Pourazowego PTT; Trener Treningu Grupowego PTP (do XII 2013); przewodnicząca sekcji Terapii Stresu Pourazowego PTT, członek Rady do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie PARPA (2007 – 2010), autorka artykułów psychologicznych i książek: Rozmowy o przemijaniu. Hermeneutyczne badanie psychologiczne (2000); Mechanizmy przemocy w rodzinie. Z pokolenia na pokolenie, 2010, Interpersonal trauma and its consequences In adulthood (2010); Zrozumienie interpersonalnej traumy. Mechanizmy i konsekwencje (2011), członek International Society for Traumatic Stress Study i American Academy of Experts in Traumatic Stress. [życiorys z publikacjami znajduje się na http://www.psychoterapia.wroclaw.pl/page10.php].

Koszt:2500zł
Wpłata całości lub wpłata zaliczki w wysokości 1000zł na konto Instytutu, do dnia 20 IV 2014r. Wpłatę proszę opisać w następujący sposób: „zaliczka za DSDzps., rozp. 29 V 2014r., imię i nazwisko, adres”.

Zaliczka jest bezzwrotna.

Pozostała kwota płatna w dniu rozpoczęcia szkolenia.
Istnieje możliwość wpłat ratalnych: w dniu 29 V 2014 – 750zł; w dniu 26 VI – 650zł.

Kontakt:
Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem tel. +48 660 92 73 71 w godzinach 8.30-16.00
od poniedziałku do czwartku lub pisząc na adres e-mail: instytut@psychoterapia.wroclaw.pl