Healing Trauma and beyond
dr Agnieszka Widera Wysoczańska
Psycholog, psychoterapeuta, superwizor

Superwizje

Zapraszamy na superwizje indywidualne i grupowe.

 

Zapraszamy na superwizje indywidualne i grupowe przeznaczone dla osób, które prowadzą:

  • diagnozę dzieci i dorosłych, którzy doznali przemocy w rodzinie
  • diagnozę i terapię dzieci i dorosłych z rodzin dysfunkcyjnych, DDD, DDA
  • diagnozę osób z PTSD
  • wsparcie dla dzieci i dorosłych, którzy doznali przemocy
  • terapię z dziećmi i dorosłymi, którzy w swoim życiu doznali przemocy
  • diagnozę, wsparcie i terapię z dziećmi i dorosłymi, którzy doznali przemocy seksualnej
  • zajmują się sprawcami przemocy w rodzinie
  • pedagogów i psychologów szkolnych pod kątem diagnozy, wsparcia i interwencji wobec dzieci krzywdzonych

Superwizje prowadzone są przez dr Agnieszkę Widerę Wysoczańską, psychologa., superwizora PTT

Kontakt:
Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem tel. +48 660 92 73 71 w godzinach 8.30-16.00
od poniedziałku do czwartku lub pisząc na adres e-mail: instytut@psychoterapia.wroclaw.pl