Healing Trauma and beyond
dr Agnieszka Widera Wysoczańska
Psycholog, psychoterapeuta, superwizor

Psychoterpaia grupowa

Psychoterapia grupowa dla dorosłych po urazie chronicznym doznanym w dzieciństwie i dla osób z problemami życiowymi

 

  • Program terapeutyczno – rozwojowy dla osób z rodzin dysfunkcyjnych, w tym alkoholowych i po doznanej przemocy emocjonalnej, fizycznej, seksualnej, alkoholowej, zaniedbaniu
  • Program terapeutyczno rozwojowy dla osób po doznanej przemocy seksualnej
  • Program terapeutyczno – rozwojowy dla osób budujących relacje w życiu
  • Program terapeutyczno-rozwojowy dla sprawców przemocy w rodzinie
  • Program terapeutyczno – wspierający dla opiekunów dzieci, które doznały przemocy w rodzinie i środowisku
  • Treningi terapeutyczne
Kontakt:
Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem tel. +48 660 92 73 71 w godzinach 8.30-16.00
od poniedziałku do czwartku lub pisząc na adres e-mail: instytut@psychoterapia.wroclaw.pl