Healing Trauma and beyond
dr Agnieszka Widera Wysoczańska
Psycholog, psychoterapeuta, superwizor

Kryzys w związku? Lepsza jakość życia razem!

Trening przeznaczony jest dla par, małżeństw i osób planujących zawrzeć związek małżeński.
Zapraszamy dwie osoby ze związku lub tylko jednego z partnerów/małżonków.

  • Korzystając z indywidualnych doświadczeń i dynamiki grupy, celem tego treningu psychologicznego jest:
  • Zdiagnozowanie aktualnego stanu Waszego związku
  • Rozpoznanie przyczyn kryzysu w związku
  • Ustalenie roli intymności (seksualności) w budowaniu związku
  • Uświadomienie sobie roli energii płynącej z bycia mężczyzną i bycia kobietą w tworzeniu związku
  • Określenie najbardziej pożądanego kierunku rozwoju związku
  • Świadome wprowadzenie w życie indywidualnych i wspólnych zasad i reguł dobrego związku

Miejsce: Wrocław

Uczestnicy otrzymają zaświadczenie o ukończeniu treningu psychologicznego.

Kontakt:
Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem tel. +48 660 92 73 71 w godzinach 8.30-16.00
od poniedziałku do czwartku lub pisząc na adres e-mail: instytut@psychoterapia.wroclaw.pl