Healing Trauma and beyond
dr Agnieszka Widera Wysoczańska
Psycholog, psychoterapeuta, superwizor

Diagnoza PTSD prostego i złożongo u dziecka po przemocy

Diagnoza objawów u dzieci, które doznały przemocy w rodzinie: emocjonalnje, fizycznej, seksualnej, uzależnień rodziców

Szkolenie przeznaczone jest dla psycholgów, pedagogów, nauczycieli, policjantów, prawników, lekarzy.

Celem szkolenia jest nauczenie za pomocą obserwacji diagnozowania objawów u dziecka, które doznało przemocy emocjonalnej, fizycznej, seksualnej i uzależnień rodziców. Diagnozowane będą objawy specyficzne i niespecyficzne – PTSD u dzieci.

Metodą szkolenia będzie analiza przypadków i mini wykłady.

Miejsce szkolenia: Wrocław

Wymiar godzinowy szkolenia: 2 x 16 godzin lekcyjnych = 32 godz. lekcyjnych

Terminy szkolenia:

Koszt szkolenia: 1200zł od osoby

Kontakt:
Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem tel. +48 660 92 73 71 w godzinach 8.30-16.00
od poniedziałku do czwartku lub pisząc na adres e-mail: instytut@psychoterapia.wroclaw.pl