Healing Trauma and beyond
dr Agnieszka Widera Wysoczańska
Psycholog, psychoterapeuta, superwizor

Budowanie wartości

„Budowanie poczucia wartości i realizacja celów w życiu poprzez wydobywanie osobistych zasobów i możliwości”

Program:
1. Rozpoznawanie swoich zasobów w sytuacjach trudnych.
2. Rozpoznawanie swoich możliwości w budowaniu własnej wartości.
3. Doskonalenie technik wzmacniających poczucie własnej wartości oraz zdolności w dążeniu do celu.

Terminy i miejsce spotkań:

  • 18.11.2011 godz. 15.00 do 20.00 (Wrocław Petrażyckiego 77)
  • 19.11.2011 godz. 8.30 do 13.30 (Wrocław Petrażyckiego 77)
  • 25.11.2011 godz. 15.00 do 20.00 (KamieniecWr. Podhalańska 1)
  • 26.11.2011 godz. 9.00 do 14.00 (Kamieniec Wr. Podhalańska 1)
  • 7.11.2011 godz. 9.00 -14.00 (Kamieniec Wr. Podhalańska 1)
  • 2.12.2011 godz. 15.00 do 20.00 (Wrocław Petrażyckiego 77)
  • 9.12.2011 godz. 15.00 do 20.00 (Wrocław Petrażyckiego 77)

Razem 49 godz. edukacyjnych.

Osoby prowadzące:

dr Agnieszka Widera-Wysoczańska, psycholog, Trener NLP
dr Dorota Dyjakon, Trener Associate NLP

Uczestnicy otrzymają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

Koszt: 3500zł ( w tym: zaliczka 1000 zł, I rata1500 zł płatna 18.11 i II rata 1000 zł płatna 2.12.2011)
Wpłaty zaliczki oraz rat można dokonać na konto: 98 1140 2004 0000 3102 3391 8803
z dopiskiem szkolenie NLP.

Kontakt:
Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem tel. +48 660 92 73 71 w godzinach 8.30-16.00
od poniedziałku do czwartku lub pisząc na adres e-mail: instytut@psychoterapia.wroclaw.pl