Healing Trauma and beyond
dr Agnieszka Widera Wysoczańska
Psycholog, psychoterapeuta, superwizor

Diagnoza dziecka – przemoc seksualna oraz inne formy przemocy


 

 

  • Przeprowadzam specjalistyczną diagnozę psychologiczną kliniczną i sądową dotyczącą dziecka czy osoby dorosłej (i rodziny) w sytuacji, gdy istnieje podejrzenie, że osoba ta jest wykorzystywana seksualnie.
  • Wydaję pisemną opinię psychologiczną.
  • Zalecam plan działania, który ma doprowadzić do uzyskania przez dziecko niezbędnego wsparcia i bezpieczeństwa oraz stabilizacji sytuacji w rodzinie biologicznej, adopcyjnej czy zastępczej oraz w placówce wychowawczej.
  • Uczę opiekuna, jak zajmować się dzieckiem, które zostało wykorzystane seksualnie.
  • Pomagam w budowaniu bezpiecznego domu.
  • Pomagam w odbudowaniu zaburzonego zaufania pomiędzy członkami rodziny czy opiekunami w placówce.
  • Wspieramy opiekuna w trakcie trwania postępowania sądowego.
Kontakt:
Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem tel. +48 660 92 73 71 w godzinach 8.30-16.00
od poniedziałku do czwartku lub pisząc na adres e-mail: instytut@psychoterapia.wroclaw.pl