Healing Trauma and beyond
dr Agnieszka Widera Wysoczańska
Psycholog, psychoterapeuta, superwizor

Coaching

Prowadzę specjalistyczne zajęcia rozwojowe w zakładach pracy oraz spotkania indywidualne obejmujące diagnozę i przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu i mobbingowi.

 

Zapraszam na rozwojowe zajęcia indywidualne i grupowe z coachingu osobistego.
Prowadzę warsztaty:

  • „Wyjdź ze swojej samotności”
  • „Uruchom wewnętrzny potencjał dla realizacji osobistych celów”
  • „Planuj swoje osiągnięcia zawodowe i osobiste troszcząc się o harmonijne życie”

Spotkania w zakładach pracy odbywają się na zaproszenie dyrekcji i pracowników. Wówczas omawiane są warunki współpracy. Spotkania indywidualne odbywają się w Gabinecie Psychoterapii.

Kontakt:
Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem tel. +48 660 92 73 71 w godzinach 8.30-16.00
od poniedziałku do czwartku lub pisząc na adres e-mail: instytut@psychoterapia.wroclaw.pl