Healing Trauma and beyond
dr Agnieszka Widera Wysoczańska
Psycholog, psychoterapeuta, superwizor

Diagnoza sądowa

Healing Trauma and Beyond

 

Przeprowadzamy specjalistyczną diagnozę psychologiczną kliniczną i sądową dotyczącą dziecka czy osoby dorosłej (i rodziny) w sytuacji, gdy istnieje podejrzenie, że osoba ta jest wykorzystywana seksualnie.

  • Wydajemy pisemną opinię psychologiczną.
  • Zalecamy plan działania, który ma doprowadzić do uzyskania przez dziecko niezbędnego wsparcia i bezpieczeństwa oraz stabilizacji sytuacji w rodzinie biologicznej, adopcyjnej czy zastępczej oraz w placówce wychowawczej.
  • Uczymy opiekuna, jak zajmować się dzieckiem, które zostało wykorzystane seksualnie.
  • Pomagamy w budowaniu bezpiecznego domu.
  • Pomagamy w odbudowaniu zaburzonego zaufania pomiędzy członkami rodziny czy opiekunami w placówce.
  • Wspieramy opiekuna w trakcie trwania postępowania sądowego.

Diagnoza przeprowadzana jest od 1995 roku przez dr Agnieszkę Widerę – Wysoczańską.
Oparta jest ona o jej wiedzę zdobytą podczas rocznego stażu w Kanadzie, podczas którego uczestniczyła w zajęciach na Uniwersytecie, w tematycznych szkoleniach i superwizjach oraz była na stażu w Mental Health Clinic, która działa przy Saschatchewan University.
Wiedza ta i umiejętności pogłębiane są podczas corocznego uczestniczenia w szkoleniach i konferencjach w USA i Kanadzie oraz w Europie w ramach ISTSS i ISTD oraz ESTSS. .

Kontakt:
Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem tel. +48 660 92 73 71 w godzinach 8.30-16.00
od poniedziałku do czwartku lub pisząc na adres e-mail: instytut@psychoterapia.wroclaw.pl